De aanvraagprocedure

  • Om rekening te kunnen houden met de samenloop van evenementen, wordt een evenementenoverzicht opgesteld. Hiervoor meld je jouw evenement aan vóór 1 november bij de gemeente. Hierdoor krijgen we zicht op het aantal evenementen. Zo kunnen we verbindingen maken zodat er meer bezoekers naar Venray komen. Voorkomen we een ongewenste samenloop van evenementen en stemmen we de inzet van politie en hulpverleningsdiensten (regionaal) op elkaar af.

  • Het aanmelden van je evenement bij de gemeente voor het evenementenoverzicht is nog geen formele aanvraag. Die formele aanvraag doe je digitaal via de website van de gemeente Venray.

  • Een meldingsplichtig evenement meld je uiterlijk 4 weken voordat het evenement plaatsvindt. De algemene regels die gelden bij een meldingsplichtig evenement vind je op de website van de gemeente Venray.

  • De vergunningaanvraag van reguliere evenementen doe je uiterlijk 12 weken van tevoren. Bij een aandachts-evenement is dit uiterlijk 18 weken van tevoren en bij risico-evenementen 25 weken van tevoren. Waarom deze termijnen? Om de evenementenorganisator tijdig op de hoogte te stellen van de te nemen maatregelen. Voor een goede belangenafweging van betrokken partijen. En voor het plannen van de hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance.

  • De gemeente toetst de aanvraag, neemt een beslissing en zorgt voor de handhaving van de voorschriften tijdens het evenement (o.a. eindtijden, geluidsoverlast, openbare orde en veiligheid). De gemeente streeft ernaar de vergunning uiterlijk 4 weken vóór het evenement af te handelen (uiteraard kan dit alleen als alle gevraagde documenten tijdig zijn aangeleverd).

Evenementen bijeenkomsten

Evenementen Bijeenkomsten home

 

Veelgestelde vragen

Er zijn drie type evenementen:
1. Voor sommige (kleine) evenementen in gebouwen hoef je geen vergunning aan te vragen (vergunningsvrij evenement).
2. Bij andere evenementen geldt een plicht om het bij de gemeente te melden (meldingsplichtig evenement).
3. En er zijn evenementen waarvoor je een vergunning moet aanvragen bij de gemeente (vergunningsplichtig evenement).

Je leest er meer over op de pagina Een evenement organiseren.

Evenementen kunnen op allerlei locaties worden gehouden. Venray kent vele locaties waar evenementen kunnen worden georganiseerd.
De meesten hebben we voor jou in kaart gebracht op de pagina Evenementenlocaties.

Als organisator van een evenement ben je hoofdverantwoordelijk voor het evenement en dat strekt zich ook uit tot de woon- en leefomgeving. Op de pagina Verantwoordelijkheden en samenwerking tref je alle informatie aan. Ook van alle samenwerkende partijen waar je met specifieke vragen terecht kunt.

Om je evenement tot een succes te maken, is het van belang dat je de spelregels kent én ook de tips. Je leest er meer over op de pagina Een evenement organiseren.

Op de website van de gemeente Venray kun je checken tot welk type jouw evenement behoort.

De taak van de gemeente is om een belangenafweging te maken bij het al dan niet verlenen van een vergunning. Het gaat dan om belangen als: ruimte geven aan initiatieven, veiligheid waarborgen, maatschappelijke, culturele, economische functie stimuleren en overlast beperken.

Jazeker! We hebben vele adviezen en tips hoe je je evenement kunt verduurzamen. Je leest er meer over op de pagina Duurzaam evenementen organiseren in Venray.