Evenementen bijeenkomst 2023

Maandagavond, 30 januari 2023, vond de 3e netwerkbijeenkomst evenementen plaats in het gemeentehuis van Venray. In 2021 en 2022 kon deze bijeenkomst helaas niet doorgaan door COVID-19.

Met zo’n 80 personen was de avond goed bezocht. Meerdere evenementenorganisaties - vertegenwoordigers van bijna 30 evenementen -, adviseurs (politie, brandweer, GHOR) en ambtenaren waren aanwezig.

Het Event Safety Institute was door de gemeente ingehuurd om een presentatie te geven over evenementen, veiligheid en vergunningverlening. De nadruk lag hierbij op verantwoordelijkheden, risico’s en risicoanalyse, veiligheidsplan en dergelijke. Een erg leerzame presentatie die door alle aanwezigen als zeer positief werd ervaren en waarbij mensen ook aan het denken zijn gezet. Een van de reacties van een van de aanwezigen was “ik heb vanavond geleerd dat ik lang niet zo veel weet als ik dacht”. Het bewustwordingsproces is bij deze meneer dus in gang gezet en dat was nu precies de bedoeling.

Na een korte pauze was het de beurt aan een medewerkster van het Vincent van Gogh Instituut die een presentatie gaf met als onderwerp NIX 18-. Ook dit was een zeer leerzame presentatie en voor velen een eyeopener.

Zoals gebruikelijk werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje.

Documenten om te downloaden:

 

Klik op de foto´s voor een impressie van deze dag

 

Evenementen bijeenkomsten

Evenementen Bijeenkomsten home

 

Veelgestelde vragen

Er zijn drie type evenementen:
1. Voor sommige (kleine) evenementen in gebouwen hoef je geen vergunning aan te vragen (vergunningsvrij evenement).
2. Bij andere evenementen geldt een plicht om het bij de gemeente te melden (meldingsplichtig evenement).
3. En er zijn evenementen waarvoor je een vergunning moet aanvragen bij de gemeente (vergunningsplichtig evenement).

Je leest er meer over op de pagina Een evenement organiseren.

Evenementen kunnen op allerlei locaties worden gehouden. Venray kent vele locaties waar evenementen kunnen worden georganiseerd.
De meesten hebben we voor jou in kaart gebracht op de pagina Evenementenlocaties.

Als organisator van een evenement ben je hoofdverantwoordelijk voor het evenement en dat strekt zich ook uit tot de woon- en leefomgeving. Op de pagina Verantwoordelijkheden en samenwerking tref je alle informatie aan. Ook van alle samenwerkende partijen waar je met specifieke vragen terecht kunt.

Om je evenement tot een succes te maken, is het van belang dat je de spelregels kent én ook de tips. Je leest er meer over op de pagina Een evenement organiseren.

Op de website van de gemeente Venray kun je checken tot welk type jouw evenement behoort.

De taak van de gemeente is om een belangenafweging te maken bij het al dan niet verlenen van een vergunning. Het gaat dan om belangen als: ruimte geven aan initiatieven, veiligheid waarborgen, maatschappelijke, culturele, economische functie stimuleren en overlast beperken.

Jazeker! We hebben vele adviezen en tips hoe je je evenement kunt verduurzamen. Je leest er meer over op de pagina Duurzaam evenementen organiseren in Venray.