Verkoop via een standplaats


Artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt dat onder een standplaats wordt verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden. Deze omschrijving is ruim en heeft geleid tot vele creatieve invullingen door standplaatshouders. Van verkoop van goederen vanuit een professionele verkoopwagen tot het geven van informatie vanuit een partytent of van achter een tafel.

Het gaat dus om standplaatsen:

 • op een vaste locatie;
 • in de open lucht;
 • op gemeentegrond of particuliere grond met toestemming van de eigenaar.

Dit wordt geregeld via een standplaatsvergunning. Voor meer informatie kijk je op: www.venray.nl
Verkoopmiddelen in een overdekte hal, of op een besloten terrein vallen niet onder het begrip standplaats. Een verkoopwagen die rondrijdt en zo nu en dan stopt op verschillende plekken, valt ook niet onder dit begrip. In het laatste geval is er sprake van venten. Dit is vergunningsvrij, maar moet wel worden gemeld bij de gemeente.

Soorten standplaatsen

 1. Voor vaste standplaatsen verlenen we een vergunning op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen locatie voor een maximale periode van vijf kalenderjaren of voor een kortere periode als hierom door rechthebbende wordt gevraagd.
 2. U kunt uw vaste standplaats niet innemen als op de betreffende locatie een evenement of werkzaamheden plaatsvinden.
 3. Wanneer door een evenement of werkzaamheden de standplaats niet kan worden ingenomen is het college bevoegd om voor de duur van het evenement of de werkzaamheden een vervangende standplaats aan te wijzen.
 4. Voor de verlening van een vaste standplaatsvergunning kunnen we nadere voorschriften en beperkingen voorschrijven/hanteren.

 1. Voor incidentele standplaatsen verlenen we een vergunning op een door het college van burgemeester en wethouders akkoord bevonden locatie voor maximaal 12 dagen per jaar.
 2. Voor de verlening van een incidentele standplaatsvergunning kunnen we nadere voorschriften en beperkingen voorschrijven/hanteren.

 1. Voor seizoensgebonden standplaatsen verlenen we een vergunning op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen locatie voor een maximale periode van drie maanden per jaar.
 2. Voor de verlening van seizoensgebonden standplaatsvergunning kunnen we nadere voorschriften en beperkingen voorschrijven/hanteren.

 1. Voor maatschappelijke standplaatsen verlenen we een vergunning op een door het college akkoord bevonden locatie voor een maximale periode van zes maanden per jaar. Voor een maatschappelijke standplaats komen in aanmerking: instellingen die voorlichting geven en preventiewerk verrichten op het gebied van de volksgezondheid.
 2. Voor de verlening van maatschappelijke standplaatsvergunning kunnen we nadere voorschriften en beperkingen voorschrijven/hanteren.

 1. Voor non-profit standplaatsen verlenen we een vergunning op een door het college van burgemeester en wethouders akkoord bevonden locatie voor een maximale periode van twee maanden per jaar.
 2. Voor de verlening van non-profit standplaatsvergunning kunnen we nadere voorschriften en beperkingen voorschrijven/hanteren.

"VENRAY IS GASTVRIJ,
GEZELLIG EN KNUS!"